Javni konkurs za imenovanje direktora Pedagoškog muzeja

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/0 72/2009, 13/2016, 30/2016 – ispr, 6/2020, 47/2021, 78/2021 i 76/2023), člana 34. Statuta Pedagoškog muzeja broj 03/1- 545 od 13.08.2022.godine i Odluke Upravnog odbora Pedagoškog muzeja br. 115...