Zbirke

Zbirka udžbenika i pedagoške literature i periodike sadrži desetine hiljada knjiga, časopisa i udžbenika iz svih nastavnih oblasti i za sve nivoe obrazovanja, stare knjige nastale u periodu 1755-1867, pedagošku i opštedruštvenu literaturu iz različitih naučnih oblasti, pedagošku periodiku iz svih zemalja bivše SFRJ, izveštaje i spomenice osnovnih i srednjih škola i gimnazija u Srbiji, školsko zakonodavstvo, kao i rezervni fond od oko deset hiljada knjiga koji se koristi za stručni rad i razmenu i poklone sa srodnim domaćim i stranim institucijama. Zbirka je smeštena u biblioteku sa 16 radnih mesta koja omogućuje njenim korisnicima udoban rad i pruža usluge kopiranja i skeniranja potrebne građe.

Zbirka školske opreme, učeničkog pribora i nastavnih sredstava za sve obrazovne nivoe podeljena je na nekoliko delova koji se odnose na: prirodne nauke, društvene nauke, veštine, dečje likovno stvaralaštvo, i školsku opremu i pribor opšte namene (planovi školskih zgrada, makete školskih zgrada, školski nameštaj, đačke uniforme i radovi, školski pečati, školska zvona, skamije, stare geografske i istorijske karte, itd.).
Zbirka fotografija i dokumentacije vaspitno obrazovnih ustanova sadrži originalne fotografije iz školskog života (prosvetnih radnika, učenika, vannastavnih aktivnosti), razglednice vezane za život škola, dosijea vaspitno-obrazovnih ustanova svih nivoa… Poseban deo ove Zbirke jeste medijateka koja se sastoji iz tri dela: fototeka (fotografije školskih zgrada i enterijera, učenika u toku nastavnog procesa i slobodnih aktivnosti), videoteka (snimci aktivnosti iz osnovnih delatnosti Muzeja i TV priloga o Muzeju) i audioteka i filmoteka (audio i video zapisi intervjua sa istaknutim prosvetnim radnicima i sl.).
Zbirka arhivske građe i dokumentacije sadrži fondove arhivske građe iz zaostavštine istaknutih pedagoga i prosvetnih radnika, sve vrste školskih obrazaca (upisinice, dnevnici rada, prozivnici, svedočanstva, diplome, uverenja o postavljenju, platne knjižice nastavnika, đačke knjižice i dr.), školske zakone i propise (u rukopisu), nastavne planove i programe (u rukopisu), zapisnike škola i drugih organa upravljanja u oblasti obrazovanja (i ostala školska dokumentacija), kao i programe i pozivnice sa školskih priredbi i svečanosti.