prof. dr Slobodan Vuksanović, direktor

dr Aleksandra Milovanović, pomoćnik direktora

Silvija Nedin, sekretar

Jelena Mančić, muzejski savetnik

Filip Trajković, viši kustos

Ana Novaković- Vučković, kustos

Jelena Rošulj, kustos

Balša Maliković, kustos

Slavka Perović, arhivski pomoćnik

Sonja Jolić, spremačica