Zaposleni u Muzeju

prof. dr Slobodan Vuksanović, v. d. direktora, profesor i pisac

Ana Novaković Vučković, pomoćnik direktora

Jelena Mančić, viši kustos, prof. razredne nastave

Filip Trajković, kustos, dipl. istoričar, prof. istorije

Nina Atlagić, kustos, dipl. istoričar, prof. istorije

ma Bojana Pavlović, kustos-pripravnik, istoričar umetnosti

Branislav Momčilović, viši muzejski tehničar

Slavka Perović, arhivski pomoćnik

Sonja Jolić, spremačica