Stalna Postavka

Stalna izložbena postavka, otvorena za javnost 07. 12. 2007. godine, jedina te vrste u  Srba, bogatstvom izloženog materijala: dokumenata, fotografija, maketa, udžbenika, učila, učeničkih i nastavničkih radova, pruža potpunu sliku o razvoju srpskih škola od srednjeg veka do 1991. godine. Cilj Stalne izložbene postavke je da na vizuelno  atraktivan i sadržajan  način  upozna  najširu publiku, a posebno  decu  osnovnoškolskog uzrasta,  sa pojedinim prvim dragocenostima srpske prosvete i predstavi njihove pedagoške vrednosti i značaj za obrazovnu i kulturnu sferu srpskog naroda.

Plan stalne postavke:

Žuta – Istorijat Muzeja; Razvoj pisma

Plava – Školstvo i prosveta kod Srba od XII do XIX veka

Zelena – Školstvo i prosveta kod Srba u XIX i prvoj polovini XX veka

Crvena – Školstvo i prosveta kod Srba u XIX i  XX veku

Koncepcija: Jordanović Branislava, Nikolova Maja, Pavlović Lazarević Gordana i Stankov Ljiljana

Enterijer: dipl. arh. Tamara Škulić

Vizuealizacija: Dragana Lacmanović Lekić i Bojana Đurović