Radionice

U okviru pedagoškog rada organizuju se radionice koje su namenjene predškolskom uzrastu – pripremna grupa i učenicima nižih (I – IV) razreda osnovne škole; radionice se održavaju  na Stalnoj izložbenoj postavci i u ambijentu Učionice,  i to:

  • Škola moje bake – škola je bila… u školi se učilo… nosila se uniforma i kapa…. šta smo saznali o…
  • Jedan školski čas iz 1920. godine –  cilj radionice je da prikaže učenicima osnovnih škola kako je pre sto godina izgledao školski čas iz istorije, koji su metodi primenjivani u radu, šta se koristilo i čega je bilo od nastavnih sredstava, a šta od udžbenika, kako se održavala disciplina na času… Učenici imaju priliku  da  po nemim kartama iscrtavaju mape srpske države tokom njenog hronološkog razvoja.
  • Bukvar muzejskih predmeta – tokom radionice učesnici se upoznaju sa radom Muzeja, obilaze Stalnu izložbenu postavku i pružaju im se nova saznanja o načinu školovanja u prošlosti. Nakon obilaska, u drugom delu, radionica se odvija u muzejskoj učionici, crta se i oslikava određeni predmet (čiji naziv počinje slovom koje su dobili na početku obilaska) a koji se nalazi na Stalnoj izložbenoj postavci. Spajanjem učeničkih radova nastaje bukvar muzejskih predmeta.
  • Radionica Od životne važnosti pruža  priliku da se uhvate, pogledaju i osete molekuli bez kojih ne bi bilo života na Zemlji. Prilika je  da se učesnici radionice bliže upoznaju sa molekulima  tako što ćete izdvojiti DNK iz sopstvenih ćelija, posmatrati kako kvasac diše, takmičiti se sa kvascem u trošenju kiseonika i pravljenju ugljen-dioksida, a kada izdvoje DNK moći će da je vide golim okom, namotaju na čačkalicu i ponesu  kući za uspomenu.

Radionica se zakazuje najmanje nedelju dana ranija na telefone 2 627 538 i 2 625 621 (kontakt osoba je Maja Nikolova). Minimalni broj polaznika je 10, a cena po polazniku je 200 dinara i obuhvata i posetu Stalnoj izložbenoj postavci.